Zdravotnícke právo

  • Žaloby na náhradu ujmy na zdraví
  • Zodpovednosť lekára a zdravotníckeho zariadenia
  • Zastupovanie lekárov (zdravotníkov) v súdnych sporoch
  • Zastupovanie pacientov v sporoch so zdravotníckymi zariadeniami
  • Zastupovanie zdravotníckych zariadení v súdnych konaniach