KAŽDÝ PROBLÉM MÁ SVOJE RIEŠENIE.
AJ TEN VÁŠ. NEVÁHAJTE.
KAŽDÝ PROBLÉM MÁ SVOJE RIEŠENIE.
AJ TEN VÁŠ. NEVÁHAJTE.
KAŽDÝ PROBLÉM
MÁ SVOJE RIEŠENIE.
AJ TEN VÁŠ. NEVÁHAJTE.
POSKYTUJEME právne služby fyzickým a právnickým osobám, malým a stredným podnikom, veľkým spoločnostiam i štátnym inštitúciám, a to v češtine, angličtine a slovenčine, pričom komunikujeme aj vo francúzštine. Detaily sú v sekcii PRÁVNE SLUŽBY.
POSKYTUJEME právne služby fyzickým
a právnickým osobám, malým a stredným podnikom, veľkým
spoločnostiam i štátnym inštitúciám, a to v češtine, angličtine
a slovenčine, pričom komunikujeme aj vo francúzštine.
Detaily sú v sekcii PRÁVNE SLUŽBY.
POSKYTUJEME právne služby
KLIENTI SI VYBERAJÚ NÁS.
VEDIA PREČO.
KLIENTI SI VYBERAJÚ NÁS.
VEDIA PREČO.
KLIENTI SI VYBERAJÚ NÁS.
VEDIA PREČO.
POMÁHAME podnikateľom aj nepodnikateľom, majiteľom firiem, osobám samostatne zárobkovo činným, konateľom, členom predstavenstiev, spoločníkom, akcionárom, zamestnancom a zamestnávateľom, ale aj podozrivým, obvineným, obžalovaným, odsúdeným, dlžníkom aj veriteľom, českým občanom aj občanom EU/tretích krajín žijúcim, študujúcim, pracujúcim či podnikajúcim v ČR.
POMÁHAME podnikateľom aj nepodnikateľom,
majiteľom firiem, osobám samostatne zárobkovo
činným, konateľom, členom predstavenstiev,
spoločníkom, akcionárom, zamestnancom
aj zamestnávateľom, ale aj podozrivým, obvineným,
obžalovaným, odsúdeným, dlžníkom aj veriteľom,
českým občanom aj občanom EU/tretích krajín
žijúcim, študujúcim, pracujúcim či podnikajúcim v ČR.

LEGALIA. SVET PRÁVA.

KAŽDÝ PROBLÉM MÁ SVOJE RIEŠENIE – AJ TEN VÁŠ. NEVÁHAJTE.

Zavolajte nám

+420 602 835 653

Potrebujete pomoc?

BOJUJEME za našich klientov na okresných a krajských súdoch, ale aj na Najvyššom súde, Najvyššom správnom súde, Ústavnom súde, Európskom súde pre ľudské práva či Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže  – ZÁUJEM KLIENTA na prvom mieste.

Dohodnúť schôdzku

Pracovné hodiny

  • Pondelok - Nedeľa 8:30 - 18:30

RIEŠIME

Záležitosti našich klientov týkajúce sa zmlúv, ochrany a prevodov majetku, rodinných & manželských vecí, nákupov, predajov a nájmov nehnuteľností, obchodných spoločností, verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a duševného vlastníctva, tiež však zdravotníctva, vzdelávania, športu, daní, insolvencií a trestných káuz.

SPOLUPRACUJEME

S notármi, exekútormi, daňovými poradcami, audítormi, znalcami, prekladateľmi, tlmočníkmi a ďalšími odborníkmi.

RIADIME SA

Našimi HODNOTAMI, českým právnym poriadkom, zákonom o advokácii a stavovskými predpismi.

PODPORUJEME

Profesionalitu, nasadenie, odborný a osobnostný RAST našich ĽUDÍ.

Na ODMENE sa dohodneme.

Potrebujete pomoc?

Ak máte akúkoľvek otázku alebo záujem o naše služby, navštívte sekciu KONTAKT a volajte alebo píšte. Reagujeme OKAMŽITE. Detaily Vašej veci prípadne preberieme OSOBNE.