Školské právo

 • Predškolské, základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie
 • Poradenstvo v oblasti rozhodovania, povinností a zodpovednosti riaditeľa školy
 • Pracovno-právna agenda v rámci školského zariadenia
 • Pracovné pomery pedagogických pracovníkov
 • Príprava, kontrola a revízia zmlúv
 • Zodpovednosť za škodu
 • Diskriminácia v oblasti práva na vzdelanie
 • Ochrana a uplatňovanie práv študentov
 • Ochrana a uplatňovanie práv pedagógov
 • Zastupovanie v sporoch so zákonnými zástupcami študentov
 • Zastupovanie v sporoch so školskými zariadeniami