Športové právo

  • Profesionálny aj amatérsky šport
  • Zakladanie športových organizácii
  • Organizácia športových akcií
  • Hráčske, trénerské a iné zmluvy
  • Zmluvy s obchodnými partnermi
  • Športový marketing, reklama, mediálne práva, sponzoring
  • Zodpovednosť za športové úrazy
  • Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach