Trestné právo

  • Obhajoba fyzických a právnických osôb v trestnom konaní
  • Právne stanoviská a analýzy
  • Trestné oznámenia
  • Právna pomoc pri úkone trestného konania
  • Prevencia trestnej zodpovednosti
  • Posudzovanie obchodných transakcií z pohľadu trestného práva
  • Zastupovanie v konaní o dohode o vine a treste
  • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
  • Zastupovanie zúčastnených osôb v trestnom konaní