Vymáhanie pohľadávok

  • Posudzovanie vymáhateľnosti pohľadávok
  • Komunikácia a jednanie s dlžníkmi a ďalšími relevantnými subjektmi
  • Správy o aktuálnom stave vymáhania
  • Predžalobné výzvy
  • Žaloby
  • Zastupovanie v súdnom konaní