Daňové právo

  • Zastupovanie v daňovom konaní
  • Zastupovanie v daňových sporoch
  • Daňové kontroly
  • Žaloby proti rozhodnutiam správcu dane
  • Náhrada ujmy spôsobenej nezákonným postupom správcu dane
  • Jednanie s finančnými úradmi a súdmi