KONTAKT

LEGALIA, advokátní kancelář, s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 324885

 

IČO:                                      087 65 715

Adresa:                                Praga Studios, Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 – Karlín

Telefón:                               + 420 602 835 653

Email:                                   info@legalia.cz

ID dátovej schránky:          ppvjkcg

 

Volajte alebo píšte. Reagujeme OKAMŽITE. Detaily Vašej veci prípadne preberieme OSOBNE.

Na odmene sa DOHODNEME.

LEGALIA. SVET PRÁVA. KAŽDÝ PROBLÉM MÁ SVOJE RIEŠENIE – AJ TEN VÁŠ. NEVÁHAJTE.

Orgánom pre mimosúdne riešenie sporu medzi advokátom a spotrebiteľom je Česká advokátska komora – www.cak.cz

Zásady spracovania osobných údajov