Obchodné právo

 • Právne stanoviská a analýzy
 • Príprava, kontrola a revízia zmlúv
 • Korporátne právo
 • Valné zhromaždenia
 • Spory medzi obchodnými korporáciami a ich spoločníkmi, akcionármi alebo členmi
 • Spory medzi spoločníkmi, akcionármi alebo členmi navzájom
 • Spory medzi obchodnými korporáciami a členmi ich orgánov
 • Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára
 • Ochrana práv spoločníkov a akcionárov
 • Zodpovednosť štatutárnych orgánov
 • Zmluvy o výkone funkcie štatutárnych orgánov
 • Zmluvy o prevode podielov
 • Správy o vzťahoch medzi ovládajúcimi a ovládanými osobami
 • Akcionárske dohody
 • Právne Due Diligence
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Likvidácia obchodných spoločností
 • Zmierne riešenie obchodne-právnych sporov
 • Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • Zmeny v obchodnom registri
 • Registrové konanie