Zdravotnické právo

  • Žaloby na náhradu újmy na zdraví
  • Zodpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení
  • Zastupování lékařů (zdravotníků) v soudních sporech
  • Zastupování pacientů ve sporech se zdravotnickými zařízeními
  • Zastupování zdravotnických zařízení v soudních řízeních