Verejné obstarávanie, hospodárska súťaž

  • Poradenstvo pre zadávateľov aj uchádzačov
  • Príprava zadávacích podmienok, zadávacej dokumentácie
  • Právne stanoviská a analýzy
  • Analýzy zadávacích dokumentácií, ponúk, námietok
  • Zastupovanie v konaní o námietkach
  • Zastupovanie v konaní pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
  • Zastupovanie v konaní pred správnymi súdmi
  • Posudzovanie zmlúv a iných dokumentov z hľadiska súladu s pravidlami hospodárskej súťaže