Vymáhání pohledávek

  • Posuzování vymahatelnosti pohledávek
  • Komunikace a jednání s dlužníky a dalšími relevantními subjekty
  • Zprávy o aktuálním stavu vymáhání
  • Předžalobní výzvy
  • Žaloby
  • Zastupování v soudním řízení