Veřejné zakázky, hospodářská soutěž

  • Poradenství pro zadavatele i uchazeče
  • Příprava zadávacích podmínek, zadávací dokumentace
  • Právní stanoviska a analýzy
  • Analýzy zadávacích dokumentací, nabídek, námitek
  • Zastupování v řízení o námitkách
  • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Zastupování v řízení před správními soudy
  • Posuzování smluv a jiných dokumentů z hlediska souladu s pravidly hospodářské soutěže