Trestní právo

  • Obhajoba fyzických a právnických osob v trestním řízení
  • Právní stanoviska a analýzy
  • Trestní oznámení
  • Právní pomoc při úkonu trestního řízení
  • Prevence trestní odpovědnosti
  • Posuzování obchodních transakcí z pohledu trestního práva
  • Zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu
  • Zastupování poškozených v trestním řízení
  • Zastupování zúčastněných osob v trestním řízení