Sportovní právo

  • Profesionální i amatérský sport
  • Zakládání sportovních organizací
  • Organizace sportovních akcí
  • Hráčské, trenérské a jiné smlouvy
  • Smlouvy s obchodními partnery
  • Sportovní marketing, reklama, mediální práva, sponzoring
  • Odpovědnost za sportovní úrazy
  • Zastupování v soudních, správních a jiných řízeních