Školské právo

 • Předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělání
 • Poradenství v oblasti rozhodování, povinností a odpovědnosti ředitele školy
 • Pracovně-právní agenda v rámci školského zařízení
 • Pracovní poměry pedagogických pracovníků
 • Příprava, kontrola a revize smluv
 • Odpovědnost za škodu
 • Diskriminace v oblasti práva na vzdělání
 • Ochrana a uplatňování práv studentů
 • Ochrana a uplatňování práv pedagogů
 • Zastupování ve sporech se zákonnými zástupci studentů
 • Zastupování ve sporech se školskými zařízeními