Daňové právo

  • Zastupování v daňovém řízení
  • Zastupování v daňových sporech
  • Daňové kontroly
  • Žaloby proti rozhodnutím správce daně
  • Náhrada újmy způsobené nezákonným postupem správce daně
  • Jednání s finančními úřady a soudy