Autorské právo, duševní vlastnictví

  • Licenční a jiné smlouvy
  • Ochranné známky
  • Nároky z porušení autorského práva
  • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • Registrace a ochrana duševního vlastnictví
  • Ochrana know-how a obchodního tajemství