Obchodní právo

 • Právní stanoviska a analýzy
 • Příprava, kontrola a revize smluv
 • Korporátní právo
 • Valné hromady
 • Spory mezi obchodními korporacemi a jejich společníky, akcionáři nebo členy
 • Spory mezi společníky, akcionáři nebo členy navzájem
 • Spory mezi obchodními korporacemi a členy jejich orgánů
 • Péče řádného hospodáře
 • Ochrana práv společníků a akcionářů
 • Odpovědnost statutárních orgánů
 • Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • Smlouvy o převodu podílu
 • Zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanými osobami
 • Akcionářské dohody
 • Právní Due Diligence
 • Zakládání obchodních společností
 • Likvidace obchodních společností
 • Smírné řešení obchodně-právních sporů
 • Zastupování v obchodně-právních sporech
 • Změny v obchodním rejstříku
 • Rejstříkové řízení