Správní právo

  • Příprava správních žalob
  • Příprava kasačních stížností
  • Zastupování v řízení před správními orgány
  • Zastupování v řízení před správními soudy
  • Zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem
  • Stavební a územní řízení
  • Zastupování v přestupkovém řízení
  • Dopravní nehody