Pracovní právo

 • Poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Pracovní smlouvy, pracovní řády, vnitřní předpisy
 • Odměňování, odstupné
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Ochrana know-how a obchodního tajemství
 • Neplatné ukončení pracovního poměru
 • Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem / zaměstnavatelem
 • Rovné zacházení, opatření proti diskriminaci
 • Vyjednávání se zaměstnavatelem / zaměstnanci
 • Konkurenční doložky
 • Pracovní doba
 • Pracovní úrazy, nemoci z povolání, bezpečnost a ochrana zdraví
 • Zaměstnávání cizinců
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Zastupování při jednání s úřadem práce či inspektorátem práce