Občanské právo

 • Právní stanoviska a analýzy
 • Příprava, kontrola a revize smluv
 • Smírné řešení sporů
 • Zastupování v občansko-právních sporech
 • Převody majetku, movitých i nemovitých věcí
 • Advokátní úschovy
 • Ochrana spotřebitele
 • Ochrana osobnosti a dobré pověsti
 • Ochrana soukromí
 • Rodinné právo – společné jmění manželů, předmanželské smlouvy, rozvody, výživné
 • Dědické právo –dědické řízení, dědické smlouvy, závěti, dědické spory
 • Bytové právo – nájemní, podnájemní smlouvy a jejich ukončování, SVJ
 • Spolkové právo
 • Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení
 • Exekuce