Law Grid 4

Vymáhání pohledávek

Posuzování vymahatelnosti pohledávek Komunikace a jednání s dlužníky a dalšími relevantními subjekty Zprávy o aktuálním stavu…

Sportovní právo

Profesionální i amatérský sport Zakládání sportovních organizací Organizace sportovních akcí Hráčské, trenérské a jiné smlouvy…

Cizinecké právo

Víza Dlouhodobé, přechodné a trvalé pobyty Státní občanství Modré karty Pracovní povolení Právní pomoc při…

Zdravotnické právo

Žaloby na náhradu újmy na zdraví Zodpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení Zastupování lékařů (zdravotníků) v soudních…

Školské právo

Předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělání Poradenství v oblasti rozhodování, povinností a odpovědnosti ředitele školy…

Daňové právo

Zastupování v daňovém řízení Zastupování v daňových sporech Daňové kontroly Žaloby proti rozhodnutím správce daně Náhrada…