Law Grid 3

Vymáhání pohledávek

Posuzování vymahatelnosti pohledávek Komunikace a jednání s dlužníky a dalšími relevantními subjekty Zprávy o aktuálním stavu vymáhání Předžalobní výzvy Žaloby Zastupování v soudním řízení

READ MORE

Sportovní právo

Profesionální i amatérský sport Zakládání sportovních organizací Organizace sportovních akcí Hráčské, trenérské a jiné smlouvy Smlouvy s obchodními partnery Sportovní marketing, reklama, mediální práva, sponzoring Odpovědnost za sportovní úrazy Zastupování v soudních, správních a jiných řízeních

READ MORE

Cizinecké právo

Víza Dlouhodobé, přechodné a trvalé pobyty Státní občanství Modré karty Pracovní povolení Právní pomoc při studiu a podnikání v ČR Problematika vyhoštění

READ MORE

Zdravotnické právo

Žaloby na náhradu újmy na zdraví Zodpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení Zastupování lékařů (zdravotníků) v soudních sporech Zastupování pacientů ve sporech se zdravotnickými zařízeními Zastupování zdravotnických zařízení v soudních řízeních

READ MORE

Školské právo

Předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělání Poradenství v oblasti rozhodování, povinností a odpovědnosti ředitele školy Pracovně-právní agenda v rámci školského zařízení Pracovní poměry pedagogických pracovníků Příprava, kontrola a revize smluv Odpovědnost za škodu Diskriminace v oblasti práva na vzdělání Ochrana a…

READ MORE

Daňové právo

Zastupování v daňovém řízení Zastupování v daňových sporech Daňové kontroly Žaloby proti rozhodnutím správce daně Náhrada újmy způsobené nezákonným postupem správce daně Jednání s finančními úřady a soudy

READ MORE